Horten kirkelige fellesråd
Horten kirkelige fellesråd

Horten kirkelige fellesråd består av 4 sokn : Borre, Horten, Nykirke og Åsgårdstrand. 

Det er 6 kirker og to kapeller.
Borre kirke og Skoppum arbeidskirke i Borre sokn. 
Horten kirke, Løvøykapellet (åpent i sommersesongen) og Sentrumskirken i Horten sokn. 
Nykirke kirke i Nykirke sokn.
Åsgårdstrand kirke i Åsgårdstrand sokn.
Horten kapell på Horten gravplass.
 
Det er 3 gravplasser: Horten, Borre og Nykirke. 
 
Det er 27 ansatte i Horten kirkelige fellesråd som utgjør 17,85 årsverk. 
Det er i tillegg 3 sokneprester, 1 kapellan. 
De aller fleste har kontorarbeidsplass i Sentrumskirken.
Prosten i Nord-Jarlsberg prosti har også sitt kontor i Sentrumskirken. 
 
Telefonnummer til sentralbordet i Sentrumskirken er 33 52 91 00. Kontortiden er 9 -15.
Du kan også kontakte oss på e-post: post@horten.kirken.no