Nykirke menighetsråd 2015-2019
Nykirke menighetsråd 2015-2019
Nykirke menighetsråd 2015-2019

Menighetsrådet har denne sammensetningen:
Øyvind Lohne - leder
Anne Synnøve Kjær Moskvil - nestleder
Elin Marie K. Moskvil - medlem
Synnøve Svendsen - sekretær
Nils Magnus Hovland - sokneprest
Svein Gunnar Askjem 1. varamedlem
Sigrid Johansen - 2. varamedlem
Torill Flåten - 3. varamedlem
 

Møteprotokoller 2016

Menighetsrådet har møte onsdager: 18. januar, 15. februar, 5. april og 31. mai. Møtene begynner normalt kl. 19.00 i Kirkestua på Nykirke
 

Årsregnskap 2016

Årsrapport 2016