Horten menighetsråd 2015-19
Horten menighetsråd 2015-19
Horten menighetsråd 2015-19

Menighetsrådet består av disse:
Hilde Nornes - leder
Ellen Langeland Gjerde - nestleder
Christine Krüger - medlem
Lars-Erik Ulvund - medlem
Lilly Cecilie Gabrielsen - permisjon
Morten C. Sæthern - medlem
Trond Fykse Tveit - medlem
Tone Solberg Schmidt - permisjon
Gunnar Rio - medlem
Eldrid Folkeson - medlem
Frode Magnar Andersen - sokneprest
Nils Atle Berge - 1. varamedlem
Eirin Rasc Holen - 2. varamedlem
Lars Kristian Holme - 3. varamedlem

Horten menighetsråd har møte 19. januar, 16. februar, 16. mars, 20. april, 18. mai og 15. juni. Møtene begynner kl. 19 og er vanligvis i Sentrumskirken.

Protokoller for 2016

Årsregnskap 2016

Årsrapport 2016