Borrenytt - januar 2016
Borrenytt - januar 2016
Borrenytt - januar 2016

Det er laget nytt nummer av Borrenytt. Dette deles også ut i Borre menighet, til husstandene. Men her har du hele første nummer i 2016