Trosopplæringsplan
Trosopplæringsplan
Trosopplæringsplan

Plan for trosopplæringstiltak for barn 0-18 år i menighetene våre.

Her kan du lese detaljerte planer for trosopplæringen i våre menigheter: Borre sokn (Borre/Skoppum menigheter), Horten sokn, Nykirke sokn og Åsgårdstrand sokn. Planene inneholder alle trosopplæringstiltak for barn i 0-18 år. Planene er revidert våren 2017. Små endringer kan forekomme.

plan over trosopplæringen i Horten menighet

plan over trosopplæringen i Borre og Skoppum menigheter

plan over trosopplæringen i Nykirke menighet

plan over trosopplæringen i Åsgårdstrand menighet