Den gode samtalen
Den gode samtalen
Den gode samtalen

Å samles om et enkelt måltid har til alle tider vært en anledning til «Den gode Samtalen» mellom mennesker.

 

Etter enn innledning om dagens tema, deler vi et enkelt kveldsmåltid.

Når sulten er stilt, starter vi en samtale der alle får anledning til å dele sine tanker og refleksjoner omkring dagens tema.

Det er selvsagt helt frivillig om man vil dele sine tanker med andre. Vår erfaring er at det blir spennende og interessant!


Denne muligheten til å snakke sammen i et trygt, fortrolig og åpent miljø er en lengsel og et behov mange mennesker har, og det oppleves godt å være del av et fellesskap hvor vi kan reflektere sammen.


Arrangementene retter seg mot alle mennesker, også de utenfor menigheten.

 

Vi samles kl 1930 – 2100 hver andre onsdag i måneden i Åsgårdstrand kirke og kultursenter.
 

FRI ADGANG, men vi tar gjerne imot 50kr. til dekning av mat og drikke. Du kan benytte VIPPS
 

For nærmere opplysninger, kontakt Øystein Bredal-Thorsen, 90262238, eller epost til: amr@aasgaardstrandmenighet.org

 

Program våren 2019

Dato

Tema

Innleder

9. januar

Dikt mellom himmel og helvete: Gud gjennom poesien?

Geir C. Solberg
Norsklektor,
menighetsmedlem

13. februar

Hva er forholdet mellom kristen-humanistisk tenkning, demokrati og politisk engasjement?

 

David Hansen,

Salgsleder offentlig sektor
Microsoft Norge AS

13. mars

«Kan vi tro når verden går oss imot – finnes det en Gud også for meg?

Thomas Rachlew,

Fengselsprest,

Bastøy Fengsel

10. april

«I Livets Labyrint»

Pernille Astrup
Studentprest
Universitetet i Sør-Øst Norge

8. mai

Hvor går Kirken vår?

Hva vil den være for hvem?

Nils Magnus Hovland,

Sogneprest Åsgårdstrand