Gudstjenester 15. desember
Gudstjenester 15. desember
Gudstjenester 15. desember

Søndag 15. desember er tredje søndag i advent og prekenteksten er henta fra Matt 11, 2-11

 

HORTEN:

Søndag formiddag kl. 11 blir det gudstjeneste med nattverd i Sentrumskirken. Gudstjenesten ledes av prest Lise Horn og kantor Åse Igland Berg. Horten Damekor synger. Søndagens kollekt går til menighetens arbeid. Det serveres kirkekaffe i menighetssalen etter gudstjenesten.

 

ÅSGÅRDSTRAND OG NYKIRKE:

Det blir gudstjeneste med nattverd søndag formiddag kl. 11  i Åsgårdstrand kirke. Gudstjenesten ledes av sokneprest Carl-Ove Fæster og organist Eldrid Folkeson. Kollekten går til menighetens arbeid. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe.

 

I Nykirke kirke blir det tradisjonsrik gudstjeneste kl. 17 søndag ettermiddag, her synges julen inn. Gudstjenesten ledes av prest Johan Vilhelm Eltvik og organist Roar Myrheim. Konfirmantene deltar. Et sammensatt korps spiller, og Nykirke menighets barnekor synger.