"Moderne slaveri - angår det oss?"
"Moderne slaveri - angår det oss?"
"Moderne slaveri - angår det oss?"

Temakveld i Sentrumskirken under Global uke

Diakoniutvalget i Horten menighet og Norges Kristne Råd arrangerer temakveld i Sentrumskirken i forbindelse med Global uke, tirsdag 12. november kl. 19. Vi får besøk av Anne Makumi fra Frelsesarmeen i Kenya, sammen med Petra Kjellen Brooke fra Frelsesarmeen i Norge. Det blir servering av kveldsmat.

 

«Aller først må vi lære om og forstå hva moderne slaveri er.» Det sier Anne Makumi fra Kenya. Hun er leder for Salvation Army sitt Anti-Human Trafficking Prosjekt i Kenya (East Territory) og kommer til Norge under Global uke i november. Hun sier kirkene har et stort «fotavtrykk» og viktig nærvær i mange lokalsamfunn og kan spille en svært viktig rolle i bekjempelsen av moderne slaveri.

 

Anne har knapt fylt 30, men har allerede rukket over mye. Etter en Mastergrad i Sør-Afrika og flere års arbeid innen folkehelse og forskning, har hun de siste årene arbeidet i Frelsesarmeens program i Kenya mot menneskehandel – både innen forebygging og støtte til overlevende.

 

Prosjektet hun leder, arbeider med forebygging ved å lære opp og bevisstgjøre lokale samfunns- og kirkeledere i å gjenkjenne risiko og tegn på menneskehandel og tvangsarbeid. De holder også fokusgruppesamtaler med og for barn for å lære dem å bli oppmerksom på faren for å havne i utnytting. I tillegg støtter de tidligere ofre og overlevende. Om støtten til overlevende, sier hun at rettferdighet for dem handler om mer enn et rettsoppgjør. De har krav på oppreisning og et verdig og godt liv.

 

Anne mener at vi alle kan spille en positiv rolle. Til spørsmålet om hva norske forbrukere kan gjøre, sier hun at vi aller først må lære om, forstå og gjenkjenne hva moderne slaveri er –  hvordan det foregår på ulike steder. I Kenya manifesterer det seg som barnearbeid, tvangsarbeid, og i sektorer som landbruk (f.eks. produksjon av grønnsaker, blomster) og fiskeri  – og i underholdningsbransjen.  Forbrukere kan etterspørre og kjøpe fair trade -produkter, de kan be næringsliv sørge for at ingen varer eller tjenester som selges i deres lokalområde er forbundet med tvangsarbeid eller annen utnytting. De kan ta opp saken med private og offentlige virksomheter lokalt og nasjonalt. Kirker og grupper kan bruke sine investeringer bevisst ved å unngå virksomheter som har uetisk produksjon.