Horten kirkelige fellesråd > Kontakt oss

Nytt fra kirkekontoret

Adresse til byggene våre
Åpningstider for sentralbordet

Sentralbordet er åpent mandag - fredag kl 9-11.30 og 12.15-15. Samme åpningstider gjelder for kontorene til Horten kirkelige fellesråd, Thoresens gate 3.

Se direktenummer til de ansatte nedenfor.

Les mer...

Horten kirkelige fellesråd

Horten kirkelige fellesråd består av 4 sokn : Borre, Horten, Nykirke og Åsgårdstrand. 

Les mer...

Oversikt over alle ansatte

Jordsmyr, Anne Karine

Diakon
 33529116
 92266098
 Send e-post

Bexrud, Bjørn

Driftsleder, gravplass
 95709904
 Send e-post

Dolonen, Tommy

Gravplassarbeider
 92045116
 Send e-post

Solem, Lillian

Gravplassarbeider
 97600927
 Send e-post

Tohn, Anne Grethe Eckdahl

Gravplassarbeider
 97524991
 Send e-post

Berg, Åse Igland

Kantor
 33529108
 99586905
 Send e-post

Næss, Eli Rudland

Kantor
 33529109
 93082121
 Send e-post

Horn, Lise

Kapellan
 33529119
 97150128
 Send e-post

Amundsen, Ulf

Kirketjener
 45202549

Hidle, Cato Aas

Kirketjener
 40852798
 Send e-post

Langraff, Kai

Kirketjener
 91999894
 Send e-post

Milje, Ove

Kirketjener
 90176952
 Send e-post

Hidle, Linda Aas

Kirketjener
 48128089
 Send e-post

Tønnessen, Andreas Fæster

Kirketjener
 48259614
 Send e-post

Wendt, Hanne

Kirkeverge
 33529100
 97524068
 Send e-post

Magnor, Turid

Konsulent bygg
 33529103
 94131196
 Send e-post

Larsen, Edgard Budeng

Konsulent gravplass
 33529104
 92691116
 Send e-post

Folkestad, Tonje Solaug

Konsulent/trosoppl.
 33529106
 +4746664149
 Send e-post

Bergrud, Lorraine Gorman

Konsulent-Øko
 91829151
 Send e-post

Myrheim, Roar

Organist
 40232107
 Send e-post

Søraa, Marianne

Organist
 41560859
 Send e-post

Bryne, Harald

Prost
 33529117
 99022267
 Send e-post

Andersen, Frode Magnar

Sokneprest
 33529118
 40550963
 Send e-post

Fæster, Carl-Ove

Sokneprest
 33529121
 41574528
 Send e-post

Furberg, Anne Karoline Ulset

Take Off TenSing
 98801551
 Send e-post

Kapstad, Rahel

Trosopplærer
 33529112
 95276756
 Send e-post

Erlandsen, Thomas

Undervisningsleder
 33529115
 41105833
 Send e-post

Larsen, Hilde Haug

Undervisningsleder
 33529110
 95445525
 Send e-post

Eltvik, Johan Vilhelm

Vikarprest
 33529120
 46284344
 Send e-post