Horten kirkelige fellesråd > Menigheter
 Horten kirke  Sentrumskirken  Løvøykapellet Borre kirke   Skoppum kirke  Åsgårdstrand kirke  Nykirke kirke
 Horten menighet  Borre og Skoppum menighet Åsgårdstrand menighet  Nykirke menighet