Hyggetreff


Et treffsted for godt voksne. I høst samles vi ved Sjømilitære Samfund en gang i måneden.

 

Det er med stor glede at vi kan fortelle om at menighetspleiens hyggetreff er i gang igjen.  Vi kan ikke møtes i Sentrumskirken som vanlig, for da blir det ikke plass til alle når vi skal overholde regelen om 1 meters avstand til hverandre. Men, Sjømilitære Samfund har stor  plass , og   styret i Horten menighetspleie  ser frem til å arrangere  hyggetreff følgende dager:

MANDAG  19.OKTOBER    MANDAG  14.DESEMBER.

Hyggetreffet 16. november utgår på grunn av nye smittevernregler.

For å kunne ha hyggetreffet på Samfundet, måtte vi bytte dag fra onsdag til mandag, men klokkeslettet er det samme, fra kl.11.30-13.30. Det er ingen påmelding til hyggetreffet, men alle må registreres ved inngangen. Dette skjer enten ved at den enkelte skriver seg på en liste med navn og telefonnummer, eller har med seg en lapp hvor dette står skrevet. Denne lappen vil  så legges i en konvolutt og vil bli oppbevart i 10 dager slik forskriftene ved evt. smittesporing tilsier.

For mange kan det være en utfordring å komme til og fra Samfundet.   Det blir organisert en skyssordning.  De som ønsker å benytte seg av dette, må melde fra til diakon Anne Karine Jordsmyr på telefon 92 26 60 98 eller mail akj@horten.kirken.no   Påmelding må skje innen fredagen før dagen for hyggetreffet.

 

Tilbake