Kirkevalget 2023


I år er det kirkevalg. Det skal velges nye menighetsråd, Bispedømmeråd og Kirkeråd. Kirkevalget foregår på samme sted som kommune- og fylkestingsvalget. Valgdagen er 11. september . Digital forhåndsstemming og fysisk forhåndstemming åpner 10. august.