Horten menighetsråd 2019-2023


Menighetsrådet består av disse:

Hilde Nornes (leder) Send e-post

Ellen Langeland Gjerde (nestleder)

Nell Gaalaas-Hansen

Bente Eckhoff

Tor Brattekværne

Kjersti Eckholt Nilsen

Jon Erik Halvorsen

Elisabeth Sæthern

Frode Magnar Andersen - sokneprest
 

 

Tilbake