Kontaktinformasjon


Horten kirkelige fellesråd

Besøks-/postadresse: 

Sentrumskirken Thoresens gate 3, 3182 Horten - se kart
 

Telefon: 33 52 91 00
Epost:
post@horten.kirken.no


Finn oss på FACEBOOK

Kirketjener

Amundsen, Ulf

45202549

Sokneprest

Andersen, Frode Magnar

96945778

48500568

Send e-post

Kantor

Berg, Åse Igland

96945783

99586905

Send e-post

Konsulent økonomi

Bergrud, Lorraine Gorman

96945770

91829151

Send e-post

Kantor

Beste, Ansgar Joachim

96945779

96796606

Send e-post

Driftsleder, gravplass

Bexrud, Bjørn

95709904

Send e-post

Prost

Bryne, Harald

99022267

99022267

Send e-post

Gravplassarbeider

Dolonen, Tommy

92045116

Send e-post

Undervisningsleder

Erlandsen, Thomas

96945772

41105833

Send e-post

Konsulent/trosoppl.

Folkestad, Tonje Solaug

96945784

+4746664149

Send e-post

Take Off TenSing

Furberg, Anne Karoline Ulset

98801551

Send e-post

Sokneprest

Fæster, Carl-Ove

96945781

41574528

Send e-post

Konsulent

Hansen, Jannicke

96945770

99267789

Send e-post

Kirketjener

Hidle, Cato Aas

40852798

Send e-post

Kirketjener

Hidle, Linda Aas

48128089

Send e-post

Kapellan

Horn, Lise

96945775

97150128

Send e-post

Diakon

Jordsmyr, Anne Karine

96945782

92266098

Send e-post

Trosopplærer

Kapstad, Rahel

96945774

95276756

Send e-post

Kirketjener

Langraff, Kai

91999894

Send e-post

Gravplassforvaltning

Larsen, Edgard Budeng

96945780

+4792691116

Send e-post

Undervisningsleder

Larsen, Hilde Haug

96945776

95445525

Send e-post

Konsulent bygg

Magnor, Turid

96945771

94131196

Send e-post

Organist

Martyushenko, Grigory

48354430

Send e-post

Kirketjener

Milje, Ove

90176952

Send e-post

Kantor

Næss, Eli Rudland

96945779

93082121

Send e-post

Gravplassarbeider

Solem, Lillian

97600927

Send e-post

Organist

Søraa, Marianne

41560859

Send e-post

Gravplassarbeider

Tohn, Anne Grethe Eckdahl

97524991

Send e-post

Sokneprest

Torgauten, Stina Frøvoll

96945773

48114279

Send e-post

Kirketjener

Tønnessen, Andreas Fæster

48259614

Send e-post

Kirkeverge

Wendt, Hanne

96945785

97524068

Send e-post