Åsgårdstrand menighetsråd 2019-2023


Rådets sammensetning:

Hilde Grøstad Aasen (leder) Send e-post

Hans Erik Vatne (nestleder)

Eli Irene Fjose

Sigvor Ljone

Åse Kristine Søvde

Anne-Beather B. Waalengen

Johan Vilhelm Eltvik, vikarprest

Tilbake