Åsgårdstrand menighetsråd 2023-2027


Rådets sammensetning:

Odd Waalengen (leder) 

Eystein Poulsen (nestleder)

Fred Andersen

Åse Kristine Søvde

Ida Lind Simonsen

Øystein Bredal-Thorsen

Aina Marie Svendsen, sokneprest

Nils Magnus Hovland (vara)

Anne-Beate Bakker Wålengen (vara)

Marianne Skåtterød (vara)

Hans Erik Vatne permisjon

Tilbake