Nykirke menighetsråd 2023-2027


Menighetsrådet har denne sammensetningen:

Hans Olav Moskvil, leder

Kristoffer Myrheim, nestleder

Linda Eikeberg

Sverre Moskvil

Vara

Odd Eivind Sviland

Anne Dorthe Wold

 

Sokneprest Aina Marie Svendsen

 

Tilbake