Reglementer for Horten kirkelige fellesråd


Her finner du reglementer som er vedtatt av fellesrådet og som gjelder ansatte. Arbeidsreglement, permisjonsreglement og tilsettingsreglement ligger vedlagt.
Her finner du de til enhver tid gjeldende reglementer som gjelder ansatte i fellesrådet.

Arbeidsreglement

Permisjonsreglement

Tilsettingsreglement
Tilbake