Sorggrupper


Sorg er en naturlig del av livet, men den kan være tung å bære. Kanskje kan sorggruppe være noe for deg?

Sorgen kan oppleves fysisk smertefull og kan gi en følelese av at livet og fremtiden er meningsløs. Sorg er en jobb, og det er til tider hardt arbeid å jobbe seg gjennom sorgprosessen.

Når man opplever sorg, kan det være godt å være alene. Men, det kan også være godt å dele sine tanker, sin sorg og smerte med andre mennesker. I Horten kommune har det gjennom mange år vært etablert sorggrupper. Hensikten med en slik gruppe er å skape et møtested for de som opplever sorg og at dette kan være en hjelp på veien videre. I en slik gruppe tar vi opp temaer som er aktuelle inn i en sorgsituasjon.

Til høsten blir det oppstart av nye grupper: ei på dagtid for voksne som har mista livsledsager, ei på ettermiddag/kveldstid for de som har mista livsledsager og ei på ettermiddag/kveldstid for de som har mista foreldre, søsken eller andre nære. Gruppene ledes av prest og/eller diakon. Gruppene er livsynsåpne tilbud og det koster ikke noe å delta. Alle gruppene er åpne for alle.

Gruppe på dagtid møtes mandager i Åsgårdstrand kirke kl. 13-15 følgende datoer: 2. oktober, 6. november, 4. desember og 8. januar. Gruppa ledes av diakon Tonje Solaug Folkestad.

Gruppe på kveldstid for de som har mista livsledsager og/eller barn møtes på tirsdager i Sentrumskirken kl. 19-21 følgende datoer: 3. oktober, 7. november, 5. desember og 9. januar. Gruppa ledes av prest Frode Magnar Andersen.

Gruppe på kveldstid for de som har mista foreldre, søsken eller andre nære møtes på tirsdager i Sentrumskirken, samme datoer og tidspunkt som over. Gruppa ledes av prest Lise Horn.


Hvis du/dere ønsker å være med i en slik gruppe, er det bare til å ta kontakt med diakon Tonje Solaug Folkestad tlf 466 64 149 eller epost: tf862@kirken.no

Det er ikke alle som vil føle det naturlig å delta i en sorggruppe. Har du behov for å snakke med noen, er vi tilgjengelig for samtaler på tomanns-hånd. Ta kontakt med diakonen eller en av prestene.

 

Informasjonsbrosjyre om sorggrupper
 

Tilbake