Misjonsprosjekt - Horten menighet


Våren 2023 skrev Horten menighet avtale om nytt misjonsprosjekt. Himalpartner og deres arbeid i Nepal.

ARBEID TIL ALLE

Nepal er et av verdens fattigste land. Store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker, og en stor andel er underernærte. Andelen mennesker som lever i absolutt fattigdom har gått ned de seneste årene, men fortsatt har mange det vanskelig. Gjennom vannkraft - og industriprosjekter bidrar vi til å skape arbeidsplasser i Nepal. Målet er å gi like muligheter til alle. Det er et langt lerret å bleke.

MENTAL HELSE

Blant kvinner i alderen 15-49 år er selvmord den vanligste dødsårsaken. Behandlingstilbudene for psykisk syke er nærmest ikke-eksisterende. Det er en stor skam knyttet til psykisk sykdom og funksjonsnedsettelser i Nepal, da dette ofte forbindes med dårlig karma fra tidligere liv. I visse tilfeller blir mennesker lenket fast i kjetting eller låst inne i trange bur.

Vi tror at alle har et iboende ønske om å bidra for sitt lokalsamfunn. Noen får ikke utnyttet ressursene de har til fulle. Psykiske problemer kan sette folk tilbake, og i mange tilfeller umyndiggjøre dem. Ved hjelp av mental helse-prosjekter vil vi hjelpe og styrke de som lider.

Tilbake