Barnekor på SFO


Vi har barnekor på Nykirke og Skoppum. Korene øver i SFO-tida på Fagerheim og Lysheim skoler.

En svart-hvitt tegning av et barnekor. Fire barn på bakerste rad og fem barn på fremre rad. De holder noter og synger med stor åpen munn, notetegn i lufta rundt dem.

Nykirke barnekor

 

Koret øver på Fagerheim skole, torsdager i SFO-tiden. Ønsker du å melde på ditt barn, trenger vi navn, etternavn og årskull.
Kontaktperson: menighetspedagog Rahel Kapstad, epost: rl865@kirken.no, tlf: 95276756

Lysheim SFO-kor

Koret øver ukentlig på Lysheim skole, tirsdager i SFO-tiden. Ønsker du å melde på ditt barn, trenger vi navn, etternavn og årskull.
Kontaktperson: menighetspedagog Rahel Kapstad, epost: rl865@kirken.no, tlf: 95276756


Korsangerne øver på å opptre for andre, og de gis også anledning til å være solister.

Sanggleden står i fokus i korarbeidet, og det vektlegges et godt miljø for barna.
Barna opplever vennskap, sangfellesskap og lærer om hvor viktig hver enkelt er for koret.

Barnekorene er en naturlig del av kirkens trosopplæring men repertoaret favner vidt; fra salmer og barnegospel til viser og moderne sanger. Det jobbes også med bevegelsessanger. Ved siden av å jobbe med nytt stoff, ønsker man å ta vare på den gamle sangskatten vår.
 

Tilbake