Påskens gudstjenester


Her finner du oversikt over alle gudstjenestene fra palmesøndag til 2. påskedag.

Palmesøndag, 2. april 

Skoppum arbeidskirke kl. 11: Familiegudstjeneste ved sokneprest Carl-Ove Fæster og organist Grigory Martyushenko. Barnekoret deltar under ledelse av dirigent Rahel Kapstad. Kirketjener er Christina Knudsen. Kollekten går til menighetens arbeid. Det serveres kirkekaffe etter gudstjenesten.

Sentrumskirken kl. 11: Familiegudstjeneste ved prest Lise Horn og organist Marianne Søraa. Kirketjener er Ada Constanse Gonzalez. Kollekten går til Skrim sportskapell. Etter gudstjenesten blir det påskelunsj og aktiviteter for hele familien i kirka. Ta med potte/fat til å plante påskeblomster i!

 

Mandag 3. april

Sentrumskirken kl. 18: Vel møtt til Harry Potter-gudstjeneste i forbindelse med Potterpåske. Gudstjenesten ledes av prestestudent Mia Cecilie Welten, undervisningsleder Christine Krüger og diakon Tonje Solaug Folkestad. På orgelkrakken sitter kantor Åse Igland Berg og kirketjener er Christina Knudsen. Gudstjenesten vil bære preg av noe av det ungdommene på Potterpåske har forberedt og det blir kjente toner fra filmene. Det er lov å kle seg ut, eller markere hvilket "hus" man hører til om man vil!

 

Skjærtorsdag, 6. april 

Nykirke kirke kl. 11: Nattverdsgudstjeneste ved fungerende sokneprest Johan Vilhelm Eltvik og organist Grigory Martyushenko. Kirketjener er Christina Knudsen. Kollekten går til Kirkens SOS Norge.

Horten kirke kl. 19: Kveldsgudstjeneste med nattverd ved sokneprest Frode Magnar Andersen, diakon Tonje Solaug Folkestad og organist Marianne Søraa. Kai Langraff er kirketjener. Kollekten går til menighetens arbeid.

 

Langfredag, 7. april 

Borre kirke kl. 11: Pasjonsgudstjeneste ved sokneprest Carl-Ove Fæster og kantor Ansgar Beste. Kirketjener er Cato Aas Hidle.

Horten kirke kl. 11:  Pasjonsgudstjeneste ved sokneprest Frode Magnar Andersen og kantor Åse Igland Berg. Kirketjener er Kai Langraff. Det spilles pasjonsmusikk fra orgelet fra kl. 10.30.

Horten kirke kl. 19: Konsert. Det kjente verket Stabat Mater av Giovanni B. Pergolesi er et kirkemusikalsk verk skrevet i 1736. Det handler om Jomfru Marias lidelser da Jesus døde. Pergolesi komponerte verket da han lå for døden, og fikk ferdigstilt det rett før han selv gikk bort. Stabat Mater er skrevet for to sangere, strykekvartett og orgel. Billetter: Voksen: 170,- Student: 100,- Under 18: gratis (billetter i døra eller på TicketCo)

 

1. påskedag, 9. april 

Bassenglokket kl. 9: Vi feirer påskens budskap på byens tak, Bassenglokket. Gudstjenesten er i samarbeid med Metodistkirken.

Borre kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Carl-Ove Fæster og kantor Ansgar Beste. Kirketjener er Cato Aas Hidle. Sang ved Borre Vocale. Kollekten går til Sjømannskirken.

Horten kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste for små og store ved sokneprest Frode Magnar Andersen og kantor Åse Igland Berg. Kirketjener er Kai Langraff. Det blir sang ved Horten kirkekor og Oskar Skaane spiller trompet. Kirka er pynta til fest med påskehage med planter, blomster og nyklekkede kyllinger! Kollekten går til menighetens arbeid. 

Nykirke kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste ved fungerende sokneprest Johan Vilhelm Eltvik og organist Grigory Martyushenko. Kirketjener er Christina Knudsen. Kollekten går til ACTA - barn og unge i Normisjon.

 

2. påskedag, 10. april 

Åsgårdstrand kirke kl. 15: Øvelse for Engangskoret (åpent for alle sangglade, lavterskeltilbud!)

Åsgårdstrand kirke kl. 18: Musikkgudstjeneste med tema "Påsken i ord og toner". Denne gudstjenesten er felles for alle menighetene og ledes av fungerende sokneprest Johan Vilhelm Eltvik og kantor Ansgar Beste. Kirketjener er Ada Constanse Gonzalez. Det blir sang og musikk ved Enganskoret og bandet Jazz & Co. Kollekten går til Kirkens SOS Tunsberg.

 

Tilbake