Engangskoret Åsgårdstrand


Engangskoret Åsgårdstrand er et prosjektbasert gospelkor-tilbud, hvor øvelse og fremføring med band foregår samme dag.

Engangskoret er et prosjektkor- og lavterskel-tilbud i Åsgårdstrand menighet som foregår to ganger i året og er for alle som liker å synge! Det er spesielt rettet mot deg som kanskje ikke har tid til å synge i kor året rundt. Hver øvelse er et selvstendig prosjekt som avsluttes med en egen fremføring, som regel i samarbeid med bandet Jazz & Co fra Åsgårdstrand.
Det går helt fint å komme kun én gang, men man får best utbytte av å bli med flere ganger.

Alle kan være med i Engangskoret, uansett om du aldri har sunget i kor tidligere eller om du har lang fartstid som korsanger. Du trenger ikke å kunne noter.
Engangskoret er åpent for både barn, ungdommer og voksne, men passer best for 10 år og oppover. Hele familien er velkommen. Vi oppfordrer særlig sangglade ungkarer, pappaer og herrer til å stille! Folk fra nabomenigheter og -kommuner er selvsagt også hjertelig velkomne.

Gratis deltakelse uten påmelding!

Har du spørsmål, kontakt kantor Ansgar Beste, tlf: 969 45 779, ab459@kirken.no.

 

Neste prosjekt med Engangskoret (i Åsgårdstrand kirke):

Søndag, 15. september 2024, øvelse kl. 15.00-18.00, fremføring kl. 18 i musikkgudstjeneste (med presentasjon av nye konfirmanter).

 

Tidligere prosjekter (alle i Åsgårdstrand kirke):

Søndag, 01. april 2024 (2. påskedag), øvelse kl. 15.00-18.00, fremføring kl. 18 i musikkgudstjenesten "Påsken i ord og toner".

Søndag, 29. oktober 2023 (bots- og bededag), øvelse kl. 15.00-18.00, fremføring kl. 18 i musikkgudstjeneste.

Søndag, 10. april 2023 (2. påskedag), øvelse kl. 15.00-18.00, fremføring kl. 18 i musikkgudstjenesten "Påsken i ord og toner".

Søndag, 27. november 2022 (1. advent), øvelse kl. 13.00-16.00, fremføring kl. 16.00 i lysmesse.

Mandag 18. april 2022 (2. påskedag), øvelse kl. 15-18, fremføring kl. 18 i musikkgudstjenesten "Påsken i ord og toner".

Søndag, 28. november 2021 (1. advent), øvelse kl. 15.00-16.30, fremføring kl. 16.30 i lysmesse (oppstart).

Tilbake