Bli med på leir!


Barn født i 2011 inviteres med på leir i sommer!

to barn som hopper høyt, bildet er tatt motsols i solnedgang. Rosa og oransje himmel.

Har du et barn født i 2011 som vil bli med på leir i sommer? 

Denne sommeren kan man velge mellom to leirer: Sportyfestivalen på Strand leirsted 28. juni - 1. juli eller Sommerleir på Knattholmen 5.- 9. august. Egenandelen er på 200kr og betales med Vipps: 103635 direkte til oss (Arrangement Horten sokn). Merk med "barnets navn og Leir 2024". Har du god økonomi og ønsker å bidra til at flere barn kan være med på leir er det lov å betale mer.

Barna meldes på via oss: PÅMELDING HER INNEN 5. JUNI for barn født i 2011 - (Er barnet ditt ikke født i 2011 må det melde seg på direkte til leirstedet via deres nettsider og man betaler full pris for leiren. Vi ønsker at alle barn skal få mulighet til å reise på leir, så dersom økonomien ikke strekker til ta kontakt med menighetspedagog Rahel Kapstad, så finner vi en løsning!)

I påmeldingsmodulen vil man få spørsmål om barnet kan meldes inn i ferieklubben. Det er ingen ekstra kostnad eller forpliktelser ved å være medlem, men vi får leiren litt billigere og leirstedet får støtte gjennom nasjonale ordninger.

Les mer om Sportyfestivalen her: Sportyfestival på Strand

Les mer om Sommerleir her: Sommerleir på Knattholmen

 

Horten menighet har fått et tilskudd for å drive prosjektet "leir for alle". Her inviterer vi de som skal begynne på ungdomsskolen til høsten med på leir. Mange av barna har sikkert vært på leirskole, men sommerleir er en egen opplevelse. Det er både sosialt og trivelig på leir! Her får man nye venner, er med på mange gøye aktiviteter med mye uteliv (bading, ulike aktiviteter, ballspill og lek), det blir lek og moro på kveldssamlinger,og sikkert litt lite søvn. Det er overnatting på internat eller hytte, og felles måltider i matsalen (det er noe helt eget å spise sammen med en stor gjeng!) og de som kommer sammen fra Horten bor i nærheten av hverandre. Mat og overnatting er inkludert i prisen. 

Invitasjon er sendt til medlemmer i Den norske kirke eller barn registrert som trosopplæringsabonnenter, men tilbudet er åpent for alle barn født i 2011. Søsken eller barn som ikke er født i 2011 kan selvsagt bli med på leir, men de må meldes på direkte til leirstedet og man betaler selv. 

Pakkeliste og mer informasjon kommer i forkant av leiren man har meld seg på. Dere ordner selv transport til leirstedet, men har du vanskeligheter med å ordne skyss ta kontakt med oss - så skal vi ordne det.

 

Spørsmål? Ta kontakt med menighetspedagog Rahel Kapstad på rl865@kirken.no eller 95276756

 

 

 

Tilbake