Hyggetreff i Horten høsten 2023


Velkommen til høstens hyggetreff i Sentrumskirken

ONSDAG 9. AUGUST

 

Dagens gjest: Svein Kåre Johansen,

 kirkeverge i Horten

 

 

 ONSDAG 23. AUGUST

 DAGSTUR TIL SKIEN

(eget program deles ut)

 

 

 ONSDAG 6. SEPTEMBER

KIRKEVALGET

Mulighet for å stemme

Øvrig program: sang, quiz m.m

 

 

ONSDAG 4.oktober

 «Dagens konfirmantundervisning»

v/ undervisningsleder Christine Krüger

 

 

 ONSDAG 8. NOVEMBER

Dagens gjest: Marianne Corneliussen, kreftkoordinator i Horten kommune

 

 ONSDAG 13. DESEMBER

 LUCIADAGEN

 

 KONTAKTPERSON: 

Anne Karine Jordsmyr 

TLF. 92 26 60 98 

akarj@online.no 

Tilbake