Sentrumskirken


Sentrumskirken - Kirke og kirkekontor - Midt i sentrum

Sentrumskirken. Foto.

Sentrumskirken finner du i Thoresens gate 3, midt i Horten sentrum. Inngang til kirken er på øversiden mens inngangen til kirkekontoret er på den nedre delen av kirka.

Bilde av Sentrumskirken med klokketårn, sett fra vest

Sentrumskirken ble åpnet i 1972 og eies av Stiftelsen Sentrumskirken. Horten kirkelige fellesråd er leietaker i Sentrumskirken med kontorer og bruker hele byggetg med kirkerom, menighetssal og andre rom.

Bilde av Sentrumskirken med klokketårn sett fra sør/vest.

Ønsket om en kirke i Horten sentrum hadde vært levende og sterkt i menigheten i 40 år da det på slutten av 60-tallet ble nedsatt en byggekomite, og kirkebygget endelig ble en realitet. Før dette hadde det vært flere prosjekter på gang uten at de hadde latt seg realisere. Arkitekt Elisabeth Breen Fidjestøls utkast til en arbeidskirke var skreddersydd for Horten menighet, og Sentrumskirka er den dag i dag den våre kirker med mest aktivitet.

Bilde av inngangspartiet på kirkekontoret

Kirkekontoret i Horten finner du i Sentrumskirka. Inngangen er på nedsiden av kirkebygget. Åpningstider er mandag - fredag kl 9 - 11 og kl 12.15 - 15. Ved inngangen til kirkekontoret er det HC-parkering og sykkelparkering.

Bilde av parkeringsplass ved Sentrumskirken

Det er et parkeringsareale på østsiden av kirkebygget. 

Bilde av bakhagen ved Sentrumskirken

Kirken har en bakhage som brukes til forskjellige aktiviteter, særlig i sommerhalvåret.

Bilde av koret i Sentrumskirken

 

Bilde av kirkerommet i Sentrumskirken, med utsikt mot koret

 

Bilde av glassbilder i murvegg i koret i Sentrumskirken

 

Bilde av kirkerommet i Sentrumskirken med utsikt mot menighetssal

 

Bilde av orgelet i Sentrumskirken

Orgelet er et Ernst Junker fra 1973.

Bilde av menighetssalen i Sentrumskirken

Menighetssalen kan slås sammen med kirkerommet for å øke antall tilgjengelige sitteplasser. Bak menighetssalen er det et kjøkken og et møterom, samt kontorer for alle prestene.

 

Tilbake