Utstilling i Horten kirke 15. – 28. september


Velkommen til kunstutstilling med Mats Hermansson i Horten kirke i september. Her får du se unike ikon-bilder malt på gamle presenninger.

8 ikoner i blå og gyldne farger

Utstillingen er åpen følgende dager :

Åpning av utstillingen - Fredag 15. september kl 18.30

I forbindelse med konsert - Lørdag 16. september

Før og etter kveldsgudstjeneste - Søndag 17. september 15.00 – 21.00

I forbindelse med gudstjeneste - Søndag 24. september 12.00 – 14.00

Før og etter Evensong - Onsdag 27. september 18.00 – 22.00

Under "Lys i mørket" - Torsdag 28. september 19.00 - 21.30

 

Presenningsikoner

En selvpresentasjon av kunstneren Mats Hermansson og hans billedverden

 

Ikke ikoner

Ikoninspirerte bilder – slagmetall, slitte presenninger, form, følelse og farger fra ikonenes verden. Men jeg maler ikke ikoner. Det føles viktig å si dette tydelig. Jeg er alt for utro, alt for eksperimentell i malingen min til å passe inn i ikonmalernes skare. Derimot har jeg helt fra ungdomstiden vært fascinert av ikonmaleriet. Den østlige kirkens billedspråk er inspirerende å bryne seg på. Jeg tar til meg en del av det klassiske ikonmaleriets lovmessigheter, men bearbeider det ved å bryte opp, utelate, ommøblere. Jeg låner litt her og der, vrir litt på det, løfter fram detaljer og streber mot det enkle. Hensikten er å skape et vakkert billedbrygg med legende og boligende virkning på mennesker. En del bilder vil også noe mer enn å være vakre og stillferdige. Jeg lager også bilder som vil bråke med våre «sannheter», som vil vri og vende på det vi tror og tenker. Noen av bildene mine har helt klart en misjon i å provosere – i betydningen å oppmuntre til å tenke en gang til, oppfordre til fortsatt refleksjon.

Men jeg maler ikke ikoner – jeg maler bilder som jeg kaller presenningsikoner.

 

Gjenbruksbilder

Mine bilder er en gjenbruksdemonstrasjon. De er malt på gamle presenninger som jeg har tigget til meg på det nedlagte regimentet i Örebro, der jeg bodde tidligere. De er reparert og lappet – et fint håndverk. Noen av presenningene har jeg fått av bønder. De er mer slitte, nærmest utslitte, kasserte. Presenningene er slitte og herjet – men likevel vakre. Som mennesker. Jeg vil vise at det som blir sett som utbrukt, kan være vakkert og brukbart – og dermed virke for skapelsens overlevelse. Gjenbruk er en from gest.

 

Jeg brenner for å kommunisere kirke og tro i samtiden. Det er min lyst og mitt engasjement. Min plass i kirken, min vei gjennom livet kan forandre seg, men ønsket om å bryte ny mark, nå utenfor murene, står uforandret. Jeg vil være en del av en kirke som ikke er redd for samtiden, men som ser Guds skapende kraft i samfunnet rundt seg, og som lever i troen på at Kristus møter oss fra fremtiden.

Se også www.presenning.se

Tilbake