Adventsfest for 1-3-åringer


Opplev juleevangeliet gjennom vandring i Sentrumskirken 28.11 kl. 1730!

Velkommen til adventsfest for 1-3-åringer!

Kom bli med på en reise! I Marit og Hilde teater vandrer vi rundt i kirkerommet, synger, lytter og sanser. Vi får møte de ulike menneskene vi hører om i juleevangeliet og stoppe litt opp i julenatta. Vandreteateret er et samarbeid mellom Teaterglede og Edel formidling og spilles av dramapedagogene Marit Daniella Nesse og Hilde Olsen.

Velkommen til en annerledes småbarnsang. Vandreteateret tar 45 min. Etterpå spiser vi julegrøt sammen!

Påmelding her innen 25.11!

Har du spørsmål, ta kontakt med menighetspedagog Rahel Kapstad på rl865@kirken.no

Tilbake