Lysvåken


Velkommen til Lysvåken, adventsnatt i kirken for deg som går i 6.klasse! 

Velkommen til Lysvåken! 

Påmelding Lysvåken

Vi har gleden av å invitere deg sammen med andre som går i 6. klasse til å sove i kirka! Vi skal være i to kirker.

Vi starter lørdag 2.desember kl. 16.00 i Sentrumskirken, Thoresens gate 3.  

Vi skal leke, oppdage kirken, ha ulike aktiviteter, forberede gudstjeneste, spise pizza og godis, og så klart når kvelden kommer, krype ned i soveposen og sove i kirkerommet.  

På søndag spiser vi frokost sammen, pakker tingene våre og deltar på familiegudstjeneste i Horten kirke på Karljohansvern. Vi er ferdige etter gudstjenesten. Familie og venner er velkommen til familiegudstjeneste i Horten kirke søndag 3.desember kl.11.00. Vi ønsker at alle deltagerne har minst et familiemedlem til stede på gudstjenesten. 

Arrangementet er åpent for alle 6.klassinger i Horten kommune, og er gratis.  

 

Vi trenger foreldre til å være nattevakt, hjelpe til litt i løpet av lørdagen og kjøre barn fra Sentrumskirken til Horten kirke på søndag kl.0945. 

Dette kan man huke av ved påmelding! Takk til alle som kan bidra!  

 

Spørsmål? Ta kontakt med undervisningsleder Christine på ck255@kirken.no 

 

Pakkeliste får man tilsendt etter påmelding!

Tilbake