Småbarnssang


Småbarnsang: Sangaktivitet for barn 1-3 år.

 


Småbarnsang
Sangaktivitet for barn 1-3 år sammen med en forelder eller en annen voksen. På småbarnsang lærer barna rim, regler og kristne barnesanger. Vi bruker forskjellige rytmeinstrumenter og det er bevegelsessanger og dans. Vi spiser kveldsmat sammen etter sangen. Småbarnssang er et gratis tilbud i regi av menigheten.


Barnet ditt har hørt stemmen din fra tidlig i svangerskapet. Den er kjent og trygg. Baby- og småbarnssang er ikke kor eller prestasjon. Vi synger med den stemmen vi har og for barna er det det aller beste! Det trengs ingen forkunnskaper innen musikk eller sang for å delta, her er det plass til alle!
Velkommen! Kontaktperson for baby- og småbarnssang er Tonje Folkestad, tf@horten.kirken.no


Sentrumskirken, Horten:

Småbarnsang:
Vi møtes i underetasjen i Sentrumskirken mandager kl. 17:30. Det er en halvtimes sangstund med både kristne og verdslige barnesanger, rim, regler, dans og rytmeinstrumenter. Etter sangen spiser vi kveldsmat sammen. Småbarnssangen ledes av trosopplærer Tonje Folkestad.

Vi utsetter oppstarten våren 2021 til vi kan samles fler enn 10 personer.

På grunn av smittevern er det påmelding til småbarnsang. Vi håper at det lettes litt opp på smittevernreglene slik at vi kan gjennomføre som vanlig. Det kan være maks åtte kohorter (husstander) til stede. Hver kohort får en egen matte og man har to meters avstand til neste kohort. Vi oppfordrer til at det bare er en voksen som følger barnet. 

Småbarnsangen holder til i ungdomssalen i Sentrumskirkens underetasje, der er det god plass. Inntil videre har vi ikke mulighet til matservering som tidligere, så kveldsmaten blir av den enkle sorten (frukt eller ferdige porsjoner med mat), eller man kan ta med matpakke. 

Vanlige koronaregler gjelder selvsagt også for småbarnsang: god håndhygiene (alle vasker/spriter hender når de kommer og før vi spiser). Man møter ikke opp hvis man er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, det gjelder både barn og voksne (like regler som i barnehagen - hvis barnet er friskt nok til å gå i barnehagen er det bare å komme på småbarnsang). Alle voksne holder minst en meter avstand, og vi oppfordrer til at barna også opprettholder avstand så langt det lar seg gjøre både under sangstunda og ved kveldsmaten. Dersom barna vil leke på sangrommet etter kveldsmaten må den voksne følge barna.

Påmelding eller spørsmål kan rettes til Tonje Folkestad på e-post til tf@horten.kirken.no 
 

 

 

 

Tilbake