Borre Vocale


Borre Vocale er et kammerkor tilhørende Borre menighet. 

 


Koret består av 18 sangere jevnt fordelt på sopran, alt, tenor og bass. Nye medlemmer blir tatt inn ved behov, og det praktiseres prøvesang før inntak.

Kontaktinformasjon:
Dirigent og kantor i Borre og Åsgårdstrand Eli Rudland Næss E-post: eli.rudland.naess@horten.kirken.no tlf 93 08 21 21

Koret har sing egen blogg der informasjon fortløpende blir lagt ut: http://borrevocale.blogspot.com

Tilbake