Sorggrupper


Sorg er en naturlig del av livet, men kan være tung å bære.

 

Det kan oppleves fysisk smertefull og medfører at livet og fremtiden kan føles meningsløs. Sorg er en jobb, og det kan oppleves som hardt arbeid å komme gjennom sorgprosessen.

Når man opplever sorg, kan det være godt å være alene. Men, det kan også være godt å dele sine tanker, sin sorg og smerte med andre mennesker. I Horten kommune har det gjennom mange år vært etablert sorggrupper. Hensikten med en slik gruppe er å skape et møtested for de som opplever sorg og at dette kan være en hjelp på veien videre. I en slik gruppe tar vi opp temaer som er aktuelle inn i en sorgsituasjon.

Hvis du/dere ønsker å være med i en slik gruppe, er det bare til å ta kontakt med diakon Anne Karine Jordsmyr tlf 922 66 098 eller epost: akj@horten.kirken.no

Det er ikke alle som vil føle det naturlig å delta i en sorggruppe. Har du behov for å snakke med noen, er vi tilgjengelig for en samtale på tomanns-hånd. Ta kontakt med diakonen eller en av prestene.
 

Tilbake