Nykirke menighets barnekor


Koret gir et sangtilbud for gutter og jenter i barneskolealder.

 

Koret øver hver torsdag på Fagerheim skole i to grupper, eldste og yngste gruppe. Dette for å tilpasse øvelsene etter barnas alder, og for å ivareta smittevern. Ved opptredener synger som regel gruppene sammen.


Leder for koret er Rahel Kapstad, trosopplærer.
Ta kontakt på epost:  rk@horten.kirken.no eller tlf: 95276756.


Korsangerne får øvd seg i å opptre for andre, og de gis også anledning til å være solister.

Sanggleden står i fokus i korarbeidet, og det vektlegges et godt miljø for barna.
Barna opplever vennskap, sangfellesskap og lærer om hvor viktig hver enkelt er for koret.

Nykirke menighets barnekor er en naturlig del av kirkens trosopplæring men repertoaret favner vidt; fra salmer og barnegospel til viser og moderne sanger. Det jobbes også med bevegelsessanger og gamle sangleker. Ved siden av å jobbe med nytt stoff, ønsker man å ta vare på den gamle sangskatten vår.

Koret synger på familiegudstjenester i Nykirke kirke. Koret har også hatt samarbeidsprosjekter med andre kor i kommunen.

 

Tilbake