Tiltak i forbindelse med covid-19


Tiltak for å begrense smitte.

Rutiner for dåp, bryllup og begravelser.

 

OPPDATERT 12. APRIL

Til og med 22. april er Horten kommune på nivå 5B i smittevernforskriften. Det betyr at vi kan gjennomføre begravelser/bisettelser med inntil 50 personer til stede og gudstjeneste/dåp/vigsel med inntil 20 personer tilstede. Gudstjenester er utsatt til etter 18. april, jmf. nasjonale retningslinjer. 

Arrangementer på tvers av kommunegrenser anbefales ikke, og vi oppfordrer alle om å følge rådet fra regjeringen og utsette dåp/vigsel hvis man samler gjester fra flere kommuner. Arrangementer på tvers av kommuner kan finne sted på trinn 2 av gjenåpningen, per i dag er det planlagt i siste halvdel av mai.

Det er påbudt med munnbind når man ikke kan holde en meters avstand. Vi anbefaler bruk av munnbind når man kommer og går, uavhengig av lokalt/nasjonalt påbud, da det kan oppstå kø ved registreringa og det er trangt ved inngangen i de fleste av våre bygg.

De som er til stede må sitte med to meter avstand når det er salmesang. De som bor på samme adresse kan sitte sammen så langt det er mulig. Kirkebenkene har tydelige merker for hvor man kan sitte. Alle deltagere må registreres med fullt navn og telefonnummer. Denne informasjonen blir oppbevart på kirkekontoret og makulert etter 14 dager. Dette er noe vi er pålagt av regjeringen, for å legge til rette for god smittesporing dersom det er nødvendig. 

 

Kirke                         Maks deltakere etter gjeldende avstandsregler

Løvøy kapell             17 personer
Borre kirke                40 personer - galleriet brukes ikke
Nykirke kirke             18 personer  - inkl. galleri
Skoppum kirke          50 personer
Åsgårdstrand kirke    32 personer (50 uten sang)
Sentrumskirken         50 personer 
Horten kapell             25 personer (50 uten sang)

Maks antall på gudstjeneste/dåp/vigsel er inntil 20 personer (17 i Løvøy kapell og 18 i Nykirke kirke), de andre  makstallene gjelder for begravelser/bisettelser.

 

Vi oppfordrer til god håndhygiene, og å vise solidaritet med medmennesker som er i risikosonen. Følg råd gitt av Regjeringen og lokale myndigheter. Oppdaterte regler finnes hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Har du spørsmål? Ta kontakt på post@horten.kirken.no

Tilbake