Tiltak i forbindelse med covid-19


Tiltak for å begrense smitte.

Rutiner for dåp, bryllup og begravelser.

 

OPPDATERT 28. MAI

"Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå." Dette er gjeldende smittevernråd for arrangementer på trinn 2 i gjenåpningen. I dåp/bryllup kan ikke gjester fra kommuner med forhøyet smittenivå delta - dette ansvaret ligger hos dåpsfamilien/brudeparet.

Vi anbefaler bruk av munnbind når man kommer og går, da det kan oppstå kø ved registreringa og det er trangt ved inngangen i de fleste av våre bygg.

De som er til stede må sitte med en meter avstand når det er salmesang. De som bor på samme adresse kan sitte sammen. Kirkebenkene har tydelige merker for hvor man kan sitte, og man får henvist plass når man kommer. Alle deltagere må registreres med fullt navn og telefonnummer. Denne informasjonen blir oppbevart på kirkekontoret og makulert etter 14 dager. Dette er noe vi er pålagt av regjeringen, for å legge til rette for god smittesporing dersom det er nødvendig. 

 

Kirke                         Maks deltakere etter gjeldende avstandsregler

Løvøy kapell             26 personer
Borre kirke                80 personer (inkl. galleri)
Nykirke kirke             35 personer (inkl. galleri)
Skoppum kirke          75 personer
Åsgårdstrand kirke    55 personer (inkl. galleri)
Sentrumskirken         100 personer 
Horten kapell             50 personer 

Selv om lokale eller nasjonale regler tilsier at vi kan være flere personer, er det likevel begrensninger for å kunne opprettholde pålagt avstand (en meter).

Vi oppfordrer til god håndhygiene, og å vise solidaritet med medmennesker som er i risikosonen. Følg råd gitt av Regjeringen og lokale myndigheter. Oppdaterte regler finnes hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Har du spørsmål? Ta kontakt på post@horten.kirken.no

Tilbake