Tiltak i forbindelse med covid-19


Tiltak for å begrense smitte.

Rutiner for dåp, bryllup og begravelser.

 

Fra 4. januar til 19. januar blir det ikke holdt gudstjenester i Horten kirkelige fellesråd. Begravelser går som normalt, med inntil 50 deltagere (se liste nedenfor). Dåp og vigsel kan gjennomføres med inntil ti personer til stede.

Vi gjennomfører våre aktiviteter i henhold til bransjestandarden for Den norske kirke og i samarbeid med kommuneoverlegen. 

Begravelser/bisettelser kan gjennomføres, vi oppfordrer til at antall gjester holdes lavt. Se tabellen under for maks antall personer i kirkerommene. De som er til stede må sitte med minst en meter avstand, to meter avstand dersom det er salmesang. De som bor på samme adresse kan sitte sammen. Alle deltagere må registreres med fullt navn og telefonnummer. Denne informasjonen blir oppbevart på kirkekontoret og makulert etter 14 dager. Dette er noe vi er pålagt av regjeringen, for å legge til rette for god smittesporing dersom det er nødvendig.

Kirke                         Maks deltakere
Borre kirke                50 uten sang, 40 med sang
Nykirke kirke             35 uten sang, 18 med sang (inkludert galleri)
Skoppum kirke          50 (med og uten sang)
Åsgårdstrand kirke    50 uten sang, 32 med sang
Sentrumskirken        50 (med og uten sang)
Horten kapell            50 uten sang, 25 med sang

Vi oppfordrer til god håndhygiene, og å vise solidaritet med medmennesker som er i risikosonen. Følg råd gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Har du spørsmål? Ta kontakt på post@horten.kirken.no

Tilbake