Smittevernregler for gudstjenester og kirkelige handlinger


Her kan du finne informasjon om gjeldende smitteverntiltak for gjennomføring av gudstjeneste, dåp, bryllup og gravferd.

OPPDATERT 1. JULI

Vi er nå på trinn 3 i gjenåpninga, og Horten kommune er på nasjonalt nivå.

Symptomer eller i karantene? Ingen syke kan delta på arrangementer i kirka. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene skal du holde deg hjemme. Dersom du utvikler symptomer i løpet av seremonien må du forlate lokalet. Følg kommunens anbefalinger om ventekarantene dersom du er nærkontakt til en med mistenkt smitte.

Registrering: Alle deltagere må registreres med fullt navn og telefonnummer. Denne lista oppbevares innelåst og blir makulert etter 14 arbeidsdager. Vi er pålagt fra regjeringen å ha informasjon om alle som er med på seremonier for å kunne bistå med eventuell smittesporing, og lista skal kun brukes til dette formålet. Det vil være en person ved inngangen som påser at alle fremmøtte registrerer seg. Ved dåp og bryllup leverer dåps/brudefølget inn liste til presten med navn og telefonnummer på gjestene, ved bisettelser/begravelser leveres liste til begravelsesbyrået.

Kom gjerne i god tid før gudstjenesten eller seremonien starter for å unngå kø, det vil ta litt tid med registrering og anvisning av plasser. Kirken åpner 30 minutter før gudstjeneste/seremoni. Husk å holde minst en meter avstand til de andre hvis det oppstår kø, både ute og inne.

Munnbind: Det er ikke påbud om munnbind i kirkene, men vi anbefaler bruk av munnbind når man ikke kan overholde en meter. Det kan oppstå litt kø ved inngangen.

Hygiene: Det er svært viktig med god håndhygiene. Alle må vaske eller sprite hendene nøye ved inngangen.

Avstand: Vi skal holde avstand til hverandre, minst én meter. Det betyr at man må sitte med god avstand i kirkebenken. De som tilhører samme husstand kan sitte sammen, med en meter avstand til neste husstand. Enmetersregelen gjelder uavhengig av vaksinestatus på våre arrangementer, i tråd med smittevernveilederen til Den norske kirke.

Avstandsregelen avgjør hvor mange det er plass til på en gudstjeneste/seremoni, dette varierer fra kirke til kirke - og er uavhengig av antall personer som er tillatt i nasjonale/regionale regler. Det blir satt opp plakat utenfor kirka når det er fullt. Under er en oversikt over hvor mange mennesker det er plass til i kirkerommene våre. Disse tallene vil gjelde så lenge en-metersregelen er gyldig, eller det kommer innstramminger.

Borre kirke: 80 personer (inkl. galleri)

Horten kapell: 50 personer

Horten kirke: 150 personer

Løvøy kapell: 26 personer 

Nykirke kirke: 35 personer (inkl. galleri)

Sentrumskirken: 100 personer

Skoppum arbeidskirke: 75 personer

Åsgårdstrand kirke: 55 personer (inkl. galleri)

 

 

 

 

Spørsmål om smittevern kan rettes til administrasjonen på post@horten.kirken.no eller 33 52 91 00.

 

 

Tilbake