Gudstjenester 22. november


Gudstjenester i Borre kirke, Sentrumskirken og Åsgårdstrand kirke

 

Det er mye som avlyses og utsettes om dagen. Inntil videre får vi feire gudstjenester som normalt, men med færre personer til stede og uten nattverd. Vi kan ha inntil 50 gudstjenestedeltagere på hver gudstjeneste.

 

Søndag 29. november er første søndag i advent. Prekenteksten er henta fra Luk 4, 16-22a.

For gjeldende smittevernregler for gudstjeneste henviser vi til https://horten.kirken.no/Kalender/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/2378/Smittevernregler-for-gudstjenester-og-kirkelige-handlinger

 

HORTEN
Søndag formiddag kl. 11 blir det familiegudstjeneste i Sentrumskirken. Gudstjenesten ledes av sokneprest Frode Magnar Andersen og organist Marianne Søraa. Trosopplærer Rahel Kapstad deltar. Søndagens kollekt går til menighetens arbeid.

Det blir lysmesse i Sentrumskirken kl. 18. Hortenspeiding og konfirmanter deltar. Gudstjenesten ledes av prost Harald Bryne og kantor Åse Igland Berg. Det blir sang ved Oscar Bålsrød. Kollekten går til menighetens arbeid.
 

BORRE
Det blir gudstjeneste med dåp i Borre kirke søndag formiddag kl. 11. Gudstjenesten ledes av sokneprest Stina Frøvoll Torgauten og organist Roar Myrheim. Det blir presentasjon av konfirmanter. Søndagens kollekt går til menighetens arbeid.

Det blir også åpen kirke i Borre kirke mellom kl. 13-14. Her er det mulighet for lystenning eller en stille stund i kirkebenken.
 

ÅSGÅRDSTRAND
Det blir lysmesse i Åsgårdstrand kirke søndag ettermiddag kl. 16.30. Gudstjenesten ledes av sokneprest Stina Frøvoll Torgauten. Roar Myrheim sitter på orgelkrakken. Undervisningsleder Hilde Haug Larsen deltar. Det blir sang ved en gruppe lokale sangere. Søndagens kollekt går til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

 

Minner også om åpen kirke i Borre kirke kl. 13-14. Mulighet for lystenning enten i kirkerommet eller digitalt på Facebook

Tilbake