Ny menighetsprofil


I løpet av januar og februar har Horten menighetsråd vedtatt å foreta en undersøkelse hvor vi vil ta «tempen» på menigheten vår. Vi har gjort dette en gang før og lærte mye om menighetens sterke og svake siden.  Menighetsrådet ønsker derfor igjen å ta en sjekk av menighetens helse gjennom en ny menighetsprofil.

 

Menighetsprofilen

En menighetsundersøkelse benyttes for å undersøke sunnheten i menigheten vår. Undersøkelsen gir en Menighetsprofil som sier mye om nå-situasjon, om hva som kjennetegner menigheten vår, og den beskriver menighetens styrker og hvilke sider som hindrer videre vekst. Undersøkelsen benyttet til en lokal utviklingsprosess som menighetsrådet vil lede og hvor mange blir involvert.

 

Hvem er med å svare?

De som svarer på undersøkelsen, er de i menigheten som:

- Deltar jevnlig på gudstjenesten

- Er med i en mindre gruppe eller sammenhenger.

- Har oppgaver i menigheten, små eller store

Menighetsprofilen gir detaljert tilbakemelding fra de sentrale medarbeidere i menigheten vår, og er svært nyttig i den videre prosessen i utviklingen av menigheten.

Hvordan presenteres resultatet?

Etter at undersøkelsen er fullført, mottar menigheten en menighetsprofil inkl. en egen resultatguide. Denne guiden består av flere rapporter som presenterer resultatet av undersøkelsen på ulike måter.

Resultatguiden gir detaljert innsikt i tendenser og kjennetegn ved menighetskulturen. Dette er verdifull informasjon, om hvordan det oppleves å være en del av menighetsfellesskapet.

Når kommer undersøkelsen

Undersøkelsen vil blir sendt ut i løpet av uke 3 og 4, og er helt anonym.

Tilbake