Pilegrimsvandringer og åpen kirke


I løpet av sommeren blir det lagt opp til flere pilegrimsvandringer langs leden i Horten kommune

 

Å gå pilegrim er en snart 1000 år gammel tradisjon som vil gjøre noe med deg som menneske. Gjennom vår kommune slynger Tunsbergleden seg langs kyststien, gjennom skog og og mark, og langs landevei. Ei flott vandring på historisk grunn. Både Olavskilden ved Løvøy kapell og Borrekorset i Borre kirke var blant de mest besøkte pilegrimsmål på Østlandet i middelalderen.

Denne sommeren blir det satt opp vandringer langs leden, for de som ønsker å gå sammen med flere og få innblikk i lokal historie. Det er selvsagt også mulig å gå leden på egen hånd, ruta er godt merket med skilt. Pilegrimstempel for Borre kirke, Løvøy kapell og Nykirke kirke er tilgjengelige i postkasser ved hver kirke, og det vil også være mulig å bestille "åpen kirke" for de som ønsker. 

Ved Løvøy kapell er det ei hvit postkasse med stempel tilgjengelig rett innenfor kirkemuren ved kirka. For å bestille åpen kirke eller omvisning, ta kontakt med kirketjener Ulf Amundsen på 452 02 549 (tilgjengelig 21. juni - 9. juli, og 30. juli - 22. august) eller kjentmann Ole Jan Aasen på 928 27 523.

 

 

I Nykirke kirke er postkassa plassert rett ved oppslagstavla innenfor porten inn til kirkegården/kirka.For å bestille åpen kirke ta kontakt med kirketjener Linda Aas Hidle (mob:  48128089) i uke 27-28-29 eller leder i Nykirke menighetsråd, Øyvind Lohne (mob: 95976916) i uke: 30-31-32.

 

 

 

I Borre kirke står postkassa på østveggen ved inngangen til kirka. Kirka er åpen hver dag kl. 13-18  i perioden 28. juni - 15. august (hvis det ikke er seremonier/bryllup). Her er det er mulig å få omvisning eller tenne lys og sitte i kirkebenken for ei stille stund. 

 

PLANLAGTE VANDRINGER:

27. juni, pilegrimsvandring Nykirke kirke - Løvøy kapell - Borre kirke:

Denne søndagen legges det opp til ei lengre vandring langs leden. Det er mulig å gå en del eller begge turene. Dersom man vil gå hele vandringa, eller første del, er det oppmøte ved Nykirke kirke. Ønsker man å vandre del to er det oppmøte på Løvøya. Husk gode sko, mat og drikke.

 

15. august:

Pilegrimsvandring fra Løvøy kapell til Borre kirke (mer informasjon kommer)

 

 

Følg med på nettsida eller facebook for flere vandringer i løpet av sommeren! Det er bl.a. planer om en vandring fra Tønsberg til Borre, og flere vandringer langs leden i kommunen.

 

Les mer om pilegrimsvandring på følgende nettsider

https://pilegrimsleden.no/

https://pilegrimsleden.no/pilegrimsledene/tunsbergleden

Tilbake