• Gudstjeneste i Sentrumskirken søndag 31. juli
  • Olsok - gudstjeneste 29. juli kl. 18.30 i Løvøykapellet
  • Konfirmantbrosjyre Horten menighet
  • Sommerandakter i Løvøykapellet
  • Våren 2016 i Nykirke menighet.
  • Dåp

Dagens bibelord

Kalender


Sommerandakter i Løvøykapellet

   Les mer...

Gudstjeneste i Sentrumskirken søndag 31. juli

   Les mer...

Semesterprogram onsdags- og torsdagsmøter

   Les mer...

Olsok - gudstjeneste 29. juli kl. 18.30 i Løvøykapellet

   Les mer...

Gudstjeneste i Nykirke kirke 31. juli

   Les mer...

Semesterprogram Horten menighet

   Les mer...

Gudstjeneste i Horten kirke 28. august

   Les mer...

Sommer i kirkene i Horten menighet

   Les mer...

Samlinger og viktige datoer for konfirmantene 2016/17 - Horten

   Les mer...

Lise Horn er ny kapellan i Horten menighet

   Les mer...

Hva skjer i Horten menighet fra dåp til konfirmasjon?

   Les mer...

Konfirmant påmelding - Horten menighet

   Les mer...