• Jubileum for Horten menighetspleie
  • Kveldssamlinger torsdager i Sentrumskirken
  • Våren 2016 i Nykirke menighet.
  • Dåp

Dagens bibelord

Kalender


Kristi himmelfartsdag i Borre kirke

   Les mer...

3 søkere til kapellanstillingen i Horten menighet

   Les mer...

Gudstjenester Kristi himmelfartsdag - Løvøkapellet og Karistua

   Les mer...

Horten kirkelige fellesråd - Årsregnskap og Årsrapport 2015

   Les mer...

Jubileum for Horten menighetspleie

   Les mer...

Borrenytt - april 2016

   Les mer...

Informasjon om konfirmantåret 2016/2017

   Les mer...

Kveldssamlinger torsdager i Sentrumskirken

   Les mer...

Våren 2016 i Nykirke menighet.

Menighetsrådet ønsker alle velkommen til gudstjenester, og aktiviteter i menigh...   Les mer...

Familien Moskvil til Senegal

   Les mer...

Familiespeiding på Skoppum

   Les mer...

SprelLevende

   Les mer...