• Advent og jul i 2016 i Horten menighet
  • Høsten 2016 i Nykirke menighet.
  • Konfirmantbrosjyre Horten menighet
  • Dåp

Dagens bibelord

Kalender


Advent og jul i 2016 i Horten menighet

   Les mer...

"Vi synger julen inn" .Julesanggudstjeneste i Nykirke kirke

   Les mer...

Gudstjeneste i Sentrumskirken

   Les mer...

Gudstjeneste i Åsgårdstrand kirke

   Les mer...

Julekonsert "Englesang i adventstid"

   Les mer...

Høsten 2016 i Nykirke menighet.

Menighetsrådet ønsker alle velkommen til gudstjenester, og aktiviteter i menigh...   Les mer...

Kveldsgudstjenester i Horten kirke

   Les mer...

Borrenytt nr. 3-16

   Les mer...

Informasjon om konfirmantopplegg

   Les mer...

Når sorgen rammer - invitasjon til samtale i gruppe

   Les mer...

Fredagsklubben i Sentrumskirken

   Les mer...

Barnekoret Knøttesing - Bli med

   Les mer...