• Gudstjenester søndag 5. juli
  • Sommerandakter - Løvøykapellet
  • Konfirmant 2016 - påmelding
  • Borrenytt 2015-2
  • Våren 2015 i Nykirke menighet.
  • Dåp

Dagens bibelord

Kalender


Gudstjenester søndag 5. juli

Søndagens gudstjenester er i Nykirke kirke og Horten kirke kl. 11.00    Les mer...

Varm avskjed

Kateket Ragnhild Christophersen slutter i Horten menighet    Les mer...

Kandidater til menighetsrådsvalget

Borre, Horten, Nykirke og Åsgårdstrand menighet sine kandidater    Les mer...

Konfirmant i Horten menighet 2015/16

Informasjon om konfirmantopplegget, samlinger mm    Les mer...

Nyhetsbrev fra Åsgårdstrand

Nyheter om hva som skjer i menigheten    Les mer...

Sommerandakter - Løvøykapellet

Dette er en god tradisjon i Horten. Nå er programmet klart.    Les mer...

Konfirmant 2016 - påmelding

Påmelding for konfirmanter starter 1. juni Det gjør du direkte på hjemmesiden.   Les mer...

Borrenytt 2015-2

   Les mer...

Takk - alle som bidrar i Horten menighet

Horten menighets visjon er:  Horten menighet ønsker å være en bekjennende,  ...   Les mer...

Kirkene i Horten på facebook

Følg oss på facebook    Les mer...

Våren 2015 i Nykirke menighet.

Menighetsrådet ønsker alle velkommen til gudstjenester, og aktiviteter i menighe...   Les mer...

Fakta om kirkevalget

Fakta om kirkevalget    Les mer...