Horten kirkelige fellesråd > Kirkelige tjenester

Livets gang

Dåp

   Les mer...

Gravferd

Gravferd – avskjed med livet    Les mer...

Diakoni

Kirken vitner om Guds rike gjennom ordet som forkynnes, og i handling (diakoni)....   Les mer...

Bryllup

Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotografe...   Les mer...

Konfirmasjonsdatoer 2019-2023

I Horten avholdes konfirmasjon de to første søndagene i mai. Åsgårdstrand og ...   Les mer...

Konfirmasjon

Årlig er det omkring 40.000 konfirmanter i Den norske kirke. Konfirmasjonsforbe...   Les mer...